« Burgers, consumenten, landbouwers: allen verenigd om de landbouw uitzondering te verdedigen »

LANDBOUW UITZONDERING : WAAROM ?

De landbouwsector gaat gebukt onder een zware crisis. De huidige middelen waarover we beschikken om deze crisis het hoofd te bieden zijn ontoereikend. Er dient daarom een debat op Europees niveau te komen over de noodzaak om de landbouw op een andere manier te ondersteunen.

De landbouwsector heeft het momenteel moeilijk en moet het hoofd bieden aan:

  • een zeer vluchtige markt waarin betaalde prijzen aan producenten in vrije val zijn beland, in tegenstelling tot de steeds hogere prijzen die consumenten moeten betalen ;
  • een daling van bijna 70% in 30 jaar van het aantal landbouwbedrijven in België net zoals van arbeidskrachten ;
  • lde stijging van de import van landbouwproducten (soja, mais, suiker enz.) wat de Europese Unie afhankelijk maakt van landen waar de kwaliteitsnormen bij de productie minder strikt nageleefd worden (GGO, hygiënecontroles enz.) ; Lees meer

HANDVEST VAN DE LANDBOUW UITZONDERING

  • Overwegende dat landbouw fundamenteel is om een vrije voedselvoorziening en het recht op voeding te garanderen ;
  • Overwegende dat de huidige conjunctuur wordt gekenmerkt door te lage prijzen voor de producenten en door een vraagtekort dat verband houdt met politieke en geopolitieke factoren op internationaal niveau ;
  • Overwegende dat de prijzen van producten in de landbouwsector aan sterke schommelingen onderhevig zijn en dat het specifieke economische model van deze sector niet slechts aan de wetten van de markt overgelaten kan worden ;
  • Overwegende de belangrijke rol van landbouw op culturele identiteit, ruimtelijk beheer, milieubehoud en behoud van ecosystemen alsmede op behoud van het culinair erfgoed ;
  • Overwegende het belang van voedselveiligheid voor het ten volle verwezenlijken van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden zoals deze zijn vastgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere universeel erkende instrumenten ; Lees meer

KRANTENARTIKEL

De “landbouw” uitzondering van het cdH (het Humanistisch democratisch centrum)

Homepage België – vrijdag 18 september 2015 – Emmanuel HUET – L’Avenir

Van landbouw een uitzondering maken op de internationale markt, dat is het project van het cdH. Van dorpsniveau tot aan Europa, streeft de partij een doorbraak na. Lees meer

GEMEENTERAADSMOTIE OVER DE LANDBOUW UITZONDERING

De Gemeenteraad,

  • Overwegende dat landbouw fundamenteel is om voedsel zelfbeschikking en het recht op voeding te garanderen ;
  • Overwegende dat de huidige conjunctuur gekenmerkt wordt door te lage prijzen voor de producenten en door een vraagtekort dat verband houdt met politieke en geopolitieke factoren op internationaal niveau ; Lees meer

Ik onderteken ook het handvest :

HET HANDVEST ONDERTEKENEN